Sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
17017
page-template-default,page,page-id-17017,theme-bridge,bridge-core-2.7.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

A. Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA

B. Norme metodologice de aplicare a Programului

 

A. Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA

 

In data de 4 aprilie 2020, s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 283 Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Se aduc o serie de modificari si completari Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA („Programul”) care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate acestor contribuabili. Printre cele mai importante, mentionam urmatoarele:

Pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau pentru finantarea capitalului de lucru, garanțiile de stat pot reprezenta pana la 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maxima a creditelor / liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru nu poate depasi 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investitii nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

a) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau

b) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

c) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

Pentru unul sau mai multe credite / linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de pana la 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere mica. Valoare maxima este de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

a) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate; sau

b) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

c) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

Pentru creditele acordate microintreprinderilor si intreprinderilor mici pentru finantarea capitalului de lucru, dobanzile pot fi subventionate de catre Ministerul Finantelor Publice pana la 31 decembrie 2020, in cadrul schemei de ajutor de stat, cu posibilitatea extinderii si pentru urmatorii 2 ani, in anumite conditii.

Deasemenea, obligatia de plata a comisionului de risc este acoperită din ajutor sub forma de grant primit de beneficiarul Programului in cadrul schemei de ajutor de stat.
Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit OUG nr. 110/2017, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, atat criteriile de eligibilitate prevazute in art. 3 din OUG nr. 110/2017, cat si urmatoarele criterii:

• sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a și art. 3 alin. 1 din OUG nr. 110/2017;

• nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau au fost executate in cazul in care s-au emis astfel de decizii;

• nu au fost solicitate alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

• nu se aflau in dificultate in sensul art. 2 punctul 18 din Regulamentul UE 651/2014, dar care sau aflat in dificultate ulterior din cauza pandemiei COVID-19;

• depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent, pana la 31.12.2020.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor se incheie la data de 31.12.2020, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este de pana la 31.03.2021, cu posibilitatea prelungirii.
Beneficiarii ajutorului de stat, in baza acestei scheme, trebuie sa pastreze toate documentele aferente ajutorului de stat timp de 10 ani si sunt obligați sa le puna la dispozitia autoritatii de implementare a schemei de ajutor sau a Consiliului Concurentei, ori de cate ori le sunt solicitate.

Mecanismul de acordare a garantiilor se deruleaza cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

 

B. Norme metodologice de aplicare a Programului

 

In data de 8 aprilie 2020, s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 296 Hotararea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA
Normele metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordate a granturilor. Deasemenea, se mentioneaza ca imprumuturile ar trebui sa aiba o rata a dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa intre 2% și 2,5% pe an.